מתן – מחברים עסקים וקהילה

מה אתם יכולים לעשות יחד איתנו?

קמפיין מתן 

בניית אסטרטגיה
קהילתית לחברות

מעורבות חברתית בזמן קורונה

פיתוח יכולות ניהול בארגונים חברתיים

ניהול קרנות ותרומת חברות

מעורבות עובדים בתכניות בקהילה

הקרן הישראלית לערבות הדדית 

מה השגנו עד היום?

הצטרפו אלינו

ממליצים

שותפים לדרך